Utuapu Oy

Utuapu Oy perustettiin vuonna 2013 edistämään aurinkoenergian käyttöä Suomessa. Toiminnan taustalla vaikuttaa tieto ilmastonmuutoksesta lähivuosikymmenten suurimpana ihmiskuntaa koskettavana ongelmana ja ajatus aurinkoenergian hyödyntämisestä yhtenä tärkempimmistä keinoista hillitä sitä. Lähivuosina aurinkoenergia tulee olemaan halvinta saatavissa olevaa energiaa, joten sen laajamittainen ja tehokas käyttöönotto tulee säästämään kustannuksissa.

Suomen olosuhteisiin aurinkolämpö sopii erityisen hyvin, sillä lämmön varastointi kesästä talveen on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Tavoitteemme on että aurinkoenergialiiketoiminta Suomessa kasvaa vähintään satakertaiseksi siitä mitä se oli yrityksen aloittaessa 2013.

Kehitämme aurinkolämpöön ja -sähköön liittyviä tuotteita ja järjestelmiä, konsultoimme voimalahankkeissa ja niihin liittyvissä liiketoiminnoissa sekä teemme alan liittyvää markkintutkimusta. Järjestämme aurinkoenergiakoulutusta esim. alaa sivuavilla kursseilla ja seminaareissa. Vuonna 2016 Utuapu myös toimitti kirjan "Aurinkoenergia Suomessa".

Asiakkaitamme ovat monet oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yritykset, kunnat ja kiinteistöyhtiöt. Tulevaisuudessa, aurinkosähkön hinnan alitettua tukkusähkön hinnan NordPoolisssa, tavoitteenamme on osallistua suuren keskitettyjen aurinkosähkövoimaloiden suunnitteluun. Voimalaitossuunnittelun alalla teemme yhteistyötä mm. kiinteistöyhtiöiden, pienyritysten ja kuntien kanssa. Lisäksi olemme kehittäneet aurinkoenergiatilastointia mm. Motivan, Aurinkoteknillisen yhdistyksen ja Lähienergialiiton kanssa.

"Utu" yrityksen nimessä tulee alun perin sumerilaisten auringonjumalan assyriankielisestä nimestä Utu. Utuapu siis tarkoittaa joko toimimista auringonjumalan apurina tai auringonjumalan hyödyntämistä toiminnassa.


Yrityksen taustalla on Markku Tahkokorven 28 vuoden tutkijan ura Nokia Research Centerissä ja viimeisten seitsemän vuoden aikana tapahtumnut erikoistuminen uusiutuviin energiatekniikoihin. Tuona aikana Markku työskenteli Nokia Research Centerin Green Teamissä ja Gaia Consulting Oy:ssä konsultoiden mm. uusiutuviin energiatekniikoihin liittyvissä projekteissa.

Markun vahvoja alueita ovat aurinkoenergiatekniikoiden ohella tekno-ekonomiset laskentamenetelmät ja erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja hallinta.

"Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa koskettava ongelma lähivuosikymmeninä, ja aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi tärkempiä tapoja hillitä ilmastonmuutosta."

- Markku Tahkokorpi

Vastaa