Julkaisut

Kirja: Aurinkoenergia Suomessa

Vuonna 2016 valmistunut kirjahanke "Aurinkoenergiaa Suomessa". Kustantaja: Into-kustannus.

Utuapu Oy sai toukokuussa 2016 valmiiksi hallinnoimansa kirjahankkeen, jossa Aurinkoteknillisen Yhdistyksen aiemmin julkaisema Aurinko-opas päivitettiin ajanmukaiseksi. Julkaisijana toimi tällä kertaa Into-kustannus ja kirjan nimeksi vaihtui "Aurinkoenergia Suomessa". Kirjan sisällöllisenä toimittajana toimi Markku Tahkokorpi ja tekstiasua viilasi päätoimittaja Iiris Lappalainen Motiva Oy:stä. Kirjan piirroskuvituksen päivitti Taira Vehkasalo. Työryhmässä oli myös muita jäseniä.

Osta kirja Into-kustannuksen sivuilta. Kustantajan kuvaus:

Tekniikka on kehittynyt siihen pisteeseen, että aurinkoenergia todella kannattaa maassamme. Kirja sisältää kaikki tarvittavat tiedot auringosta ja Suomen olosuhteista. Miten aurinkoa voidaan hyödyntää, ja kuinka kannattaa rakentaa?

Kirja sopii kaikille, jotka haluavat säästää rahaa ja ympäristöä auringon ilmaisen ja puhtaan energian avulla.

Raportit

Tapauskuvaus: Finsolar

​​​​​Utuapu Oy kokosi Aalto-Yliopiston Finsolar-hankkeen​ taustatiedoksi talven 2014-2015 aikana tietoja aurinkoenergiajärjestelmien hintatasosta Suomessa vuonna 2014. Ensiksi toteutettiin kysely järjestelmätoimittajille ja sen jälkeen haastateltiin henkilöitä, jotka olivat hankkineet tai olleet mukana hankkimassa aurinkosähkö- tai aurinkolämpövoimalaa. Noiden haastattelujen pohjalta tehtiin tapauskuvaukset kolmestatoista aurinkovoimalasta. Tavoitteena oli käydä läpi ensisijaisesti vuoden 2014 aikana toteutettuja hankkeita, mutta eri syistä mukaan otettiin myös hiukan sitä aikaisemmin toteutettuja voimaloita.

Tapauksista yhdeksän kappaletta oli aurinkosähkövoimaloita ja kuusi aurinkolämpövoimaloita. Yksityishenkilöiden omakotitalojen aurinkosähkövoimaloita on kuvattu kaksi, joista toinen on itse rakennettu ja toinen hankittu avaimet-käteen periaatteella. Kolmas yksityishenkilön aurinkosähkövoimala oli rakennettu pienkerrostalon katolle. Julkisissa rakennuksissa oli kolme aurinkosähkövoimalaa, liikekiinteistöissä kaksi ja yrityskiinteistössä yksi. Aurinkolämpövoimalat sijoittuivat uimahalliin, palvelutaloon, kouluun, hotelliin, rivitaloon ja omakotitaloon.

Tapauskuvauksissa käydään läpi järjestelmän kustannukset, energian tuotto ja vaihtoehtoenergian kustannus sekä hankintaprosessia ja kuinka hyvin se onnistui. Lisäksi tapauksista on tehty kannattavuusanalyysi niillä tiedoilla mitä kustakin hankkeesta oli saatavilla. Laskenta on tehty kaikissa tapauksissa 25 vuoden laskenta-ajalle ja huomioimatta rahoituskustannuksia. Tämä siitä syystä että mahdolliset erilaiset rahoitustavat eivät vääristäisi tapausten keskinäistä vertailtavuutta. Keskeinen vertailukelpoinen vertailuparametri tapausten välillä on hankkeen sijoitetun pääoman tuotto (SIPO).

Read more ”Tapauskuvaus: Finsolar”